W dniach 1 i 2 czerwca br. nasza placówka, Alliance Française Katowice, miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu sieci kulturalnej frankofońskiej w Polsce. Wydarzenie to zgromadziło wszystkich dyrektorów Alliance Française działających w naszym kraju, włączając w to nowe oddziały, takie jak ten w Rzeszowie. Obecni byli również przedstawiciele francuskich instytucji rządowych, w tym Instytutu Francuskiego z Krakowa i Warszawy.

Od lewej: Justyna Pasternak dyrektor AF Lublin, Irena Kruszka dyrektor AF Toruń, Anne-Sophie Basta dyrektor AF Katowice, Jerzy Gajzler dyrektor AF Gdańsk, Frédéric Billet Ambasador Francji w Polsce, Anna Karp Prezes AF Wrocław, Laetitia Wyrzykowska dyrektor AF Rzeszów, Grażyna Sojka dyrektor AF Wrocław, Nadège Slagmulder dyrektor AF Łódź oraz koordynator AF Polska

Pierwszego dnia spotkania, tj. 1 czerwca, gościliśmy także honorowych konsulów Francji z całej Polski, a także Panią Anne Schmidt-Riou, konsul generalną Francji w Krakowie. Podczas naszych obrad omówiliśmy sytuację języka francuskiego w Polsce, zastanawiając się, na czym powinniśmy skupić nasze działania oraz w jaki sposób zwiększyć wpływ naszych działań na rzecz francuskojęzycznej kultury w Polsce. Pan Ambasador Francji, Frédéric Billet, podkreślił również, jak istotne są nasze działania w regionie, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Jednym z głównych celów naszej współpracy jest wzmocnienie więzi z lokalnymi instytucjami i promowanie polsko-francuskiej współpracy. Chcemy zorganizować wymianę pomysłów i wspierać język francuski jako narzędzie komunikacji nie tylko we Francji, ale także jako element łączący francuskojęzyczne kraje w ramach tzw. frankofonii. Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do budowy mostów pomiędzy różnymi kulturami i ludźmi, niezależnie od ich języka ojczystego.

Start „14 Przegląd nowego kina francuskiego”

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia spotkania było również premierowe pokazanie filmu „Mon crime”, na którym obecna była główna aktorka, Nadia Tereszkiewicz. Był to również początek Tygodnia Kina Francuskiego, który będzie miało miejsce w Światowidzie w Katowicach. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych wydarzeniach, które mają na celu promowanie bogatej kultury francuskiej.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom tego wydarzenia, Ambasadzie Francji, Konsulom oraz koordynacji Alliance Française w Łodzi za wspaniałą organizację tego spotkania. Byliśmy pod wrażeniem rzetelności i merytoryczności, z jaką zostało ono przeprowadzone. Na pewno będziemy uczestniczyć w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Takie spotkania integrują naszą społeczność, wzmacniają więzi pomiędzy naszymi instytucjami i umożliwiają nam wspólne działanie lokalnie, mając jednocześnie globalną wizję.

Wszystkim uczestnikom spotkania, zarówno polskim jak i francuskim, dziękujemy za udział oraz zaangażowanie. Jest to kolejny krok na drodze do dalszego rozwoju współpracy kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Francją. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do jeszcze większego wzrostu zainteresowania językiem francuskim i frankofońską kulturą w Polsce.

Od lewej:  Anna Karp Prezes AF Wrocław, Irena Kruszka dyrektor AF Toruń, Pascale Just Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna, Nadège Slagmulder dyrektor AF Łódź oraz koordynator AF Polska, Jerzy Gajzler dyrektor AF Gdańsk, Teresa Kieling dyrektor AF Szczecin, Audelin Chappuis Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce,
Radca ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji w Polsce, Gosia dyrektor AF Bydgoszcz, Anne-Sophie Basta dyrektor AF Katowice, Grażyna Sojka dyrektor AF Wrocław, Laetitia Wyrzykowska dyrektor AF Rzeszów, Justyna Pasternak dyrektor AF Lublin.