Czy francuski to game changer? Jak najbardziej! Znajomość języka francuskiego okazuje się być jedna z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy. Poniżej przeczytasz wywiad z P. dyrektor w magazynie Game Changer.

Francuskiego można się uczyć lata bez skutku lub postawić na jakość nauki. Ile razy słyszymy od znajomych: miałem 8 lat francuskiego w szkole, a pamiętam tylko ” że tę” i ” że mapel” . 😀

Polscy przedsiębiorców, nie tylko wielkie firmy czy rząd, coraz bardziej rozwijają się we Francji, Belgii, Kanada i inne kraje francuzkojęzycznych np w Afryce.

Dlatego powstało w Alliance Francaise Katowice kursy dopasowane do potrzeb właśnie takich firm, mniejsze czy większe. Co ciekawe, mamy jako jedyny możliwość przeprowadzenia egzaminów TEF, DFP niezbędne do podjęcia się pracy w np Francji.

DFP – co to jest?

Kursy dla firm

Znajomość francuskiego game changerem rozwoju zawodowego?

Rozmowa z dyrektor Alliance Francaise Katowice Anne-Sophie Basta.

Red.: Dlaczego znajomość francuskiego jest GAME CHANGEREM?

Anne-Sophie Basta: Francuskim posługuje się na świecie ok. 80 mln ludzi. To język urzędowy kraju będącego jedną z największych potęg gospodarczych świata, lidera UE, a co za tym idzie jednego z najważniejszych partnerów Polski na arenie międzynarodowej. Mimo to język francuski w Polsce nie należy do popularnych. W roku szkolnym 2017/2018 języka francuskiego w polskich szkołach uczyło się zaledwie nieco ponad 100 tys. osób. To ok. 40 razy mniej uczniów, niż tych uczących się języka angielskiego i 15 razy mniej niż języka niemieckiego. Zapotrzebowanie na znajomość tego języka jest więc w Polsce ogromne i wciąż niezagospodarowane. W związku z tym jego znajomość otwiera wiele możliwości na rynku pracy przy stosunkowo niskiej konkurencji.

Red.: Czy Francuzom opłaca się inwestować na Śląsku?

AB.: Gospodarka Polski jest jedną z najprężniej rozwijających się w Europie. Od kilku lat obserwowany jest trend wzrostu zagranicznych inwestycji w naszym kraju. Co ważne, nie ograniczają się one wyłącznie do obszaru Warszawy czy Krakowa. Gór- nośląsko-Zagłębiowska Metropolia, pierwszy tego typu twór w Polsce, liczy sobie 2,3 mln mieszkań-ców. To więcej niż stolica Polski. Całe wojewódz- two śląskie to już 4,5 mln ludzi mieszkających na stosunkowo niewielkim, mocno zurbanizowanym i dobrze skomunikowanym terenie. To warunki wręcz idealne dla inwestorów i olbrzymi poten- cjał, z którego wciąż nie każdy zdaje sobie sprawę, a który nadal czeka na zagospodarowanie.

Red.: Jakie zadania stają przed AF w najbliższych latach?

AB.: Chcemy rozwijać naszą szkołę poprzez pro- mocję kultury francuskiej wśród dzieci i młodzieży ze śląskich szkół. Patrząc również na zapotrzebo- wanie na rynku pracy osób ze znajomością fran- cuskiego, chcemy promować naukę tego języka w firmach w naszym regionie. Chcielibyśmy, by nasza szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale też miejscem, w którym każdy mógłby poznać kulturę Francji

Red.: Recepta, aby szybko nauczyć się francuskie- go?

AB.: Dobra motywacja, stosowanie odpowiednich technik nauki,nauka poprzez filmy, podcasty ale co najważniejsze wspaniali, dobrze przygotowani na- uczyciele i atmofera czyli jednym słowem AF

Wgląd do całej gazety pod zdjęcia artykułu.