Wystawa 🪴Zrównoważony rozwój – dlaczego?/Le Développement Durable Pourquoi ?

Ta edukacyjna wystawa prezentuje wybór 21 zdjęć Ziemi widzianej z nieba. Poprzez obrazy i słowa porusza ważne kwestie środowiskowe i społeczne współczesnego świata. Zdjęcia autorstwa Yanna Arthusa-Bertranda. Cette exposition pédagogique présente une sélection de 21 photos de la Terre vue du Ciel. En images et en mots, elle traite des grands enjeux environnementaux et sociaux...