Rozumienie ze Słuchu:

 • Zrozumienie dłuższych audycji radiowych, podcastów lub wykładów na tematy ogólne.
 • Śledzenie prostych rozmów w grupach, np. dyskusje na temat aktualnych wydarzeń czy tematów kulturalnych.
 • Zrozumienie prostych filmów i seriali, nawet jeśli wymagają one streszczenia lub podsumowania.

Czytanie:

 • Odczytywanie dłuższych tekstów prasowych, artykułów internetowych czy opowiadań krótkich.
 • Zrozumienie prostych instrukcji technicznych, informacji o produktach czy instrukcji obsługi urządzeń.
 • Śledzenie wątków fabularnych w książkach lub powieściach na poziomie początkującym lub średnio-zaawansowanym.

Pisanie:

 • Pisanie dłuższych listów, e-maili lub esejów na tematy ogólne lub osobiste.
 • Tworzenie prostych raportów lub recenzji na podstawie przeczytanych materiałów.
 • Prowadzenie notatek podczas spotkań lub wykładów, a następnie ich podsumowanie.

Mówienie:

 • Prowadzenie płynnych rozmów na różnorodne tematy, wyrażanie swoich opinii i argumentowanie swoich stanowisk.
 • Udzielanie krótkich prezentacji na temat zainteresowań osobistych, wydarzeń kulturalnych czy aktualności.
 • Bierzenie udziału w rozmowach grupowych, debatach czy dyskusjach na tematy bardziej zaawansowane.

Zagadnienia Gramatyczne:

 • Odmięka czasowników w czasie przeszłym, w tym odmiana nieregularnych czasowników.
 • Użycie złożonych czasów przyszłych i trybu warunkowego.
 • Zrozumienie i użycie zaimków względnych i zaimków dzierżawczych.
 • Użycie złożonych zdań warunkowych i pytających.

Słownictwo:

 • Rozszerzenie słownictwa o bardziej specjalistyczne terminy z różnych dziedzin, takie jak biznes, nauka, kultura.
 • Poznanie słów związanych z wydarzeniami kulturalnymi, tradycjami, obyczajami.
 • Poszerzenie kategorii słownictwa o nazwy miejsc, wydarzeń, obiektów charakterystycznych dla danego kraju czy regionu.

Ilość słów potrzebnych na poziomie B1 może wynosić około 1500-2000 słów. Ważne jest, aby te słowa obejmowały szeroki zakres kategorii tematycznych i były wystarczające do porozumiewania się w większości sytuacji codziennych oraz w pracy lub studiach.