Logo Alliance Française

Egzaminy specjalistyczne z języka francuskiego wydawane są przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

Egzaminy te mają na celu sprawdzić umiejętności komunikacyjne z języka francuskiego pisemnego i ustnego w sytuacjach zawodowych. Poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego (Diplômes de français professionnel) w następujących obszarach: biznes, hotelarstwo i turystyka, stosunki międzynarodowe i zdrowie.

Więcej informacji o egzaminach:  ➡️ Egzaminy CCIP  ➡️ Przykładowe egzaminy
 

Gdzie i kiedy zdawać egzaminy CCIP?
 

Alliance Francaise w Katowicach jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Miejscem przeprowadzenia egzaminów jest siedziba Stowarzyszenia Alliance Francaise, ul. Staromiejska 12 w Katowicach. Egzaminy odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem egzaminów:

Niveau Domaine
A1DFP Affaires630 PLN
A2DFP Affaires
DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration
630 PLN
B1DFP Affaires
DFP Relations Internationales
DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration
DFP Santé
715 PLN
B2DFP Affaires
DFP Relations Internationales
DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration
DFP Santé
750 PLN
C1DFP Affaires
DFP Relations Internationales
DFP Santé
750 PLN

 

Jak dokonać zgłoszenia na egzamin?
 

Aby zapisać się na egzamin należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF w Katowicach bądź przesyłać mailowo na adres: kontakt@afkatowice.com
 

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach
Bank: BNP Paribas
Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 4005 8532

Tytuł wpłaty: nazwisko, imię kandydata, nazwa odpowiedniego egzaminu

Uwaga! Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami