Logo Alliance Française

Egzaminy specjalistyczne z języka francuskiego wydawane są przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

Egzaminy te mają na celu sprawdzić umiejętności komunikacyjne z języka francuskiego pisemnego i ustnego w sytuacjach zawodowych. Poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego (Diplômes de français professionnel) w następujących obszarach: biznes, hotelarstwo i turystyka, stosunki międzynarodowe i zdrowie.

Więcej informacji o egzaminach: egzaminy CCIP 

Materiały ćwiczeniowe i przykładowe egzaminy:

-> ćwiczenia
-> przykładowe egzaminy
 

Gdzie i kiedy zdawać egzaminy CCIP?
 

Alliance Francaise w Katowicach jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Miejscem przeprowadzenia egzaminów jest siedziba Stowarzyszenia Alliance Francaise, ul. Staromiejska 12 w Katowicach. Egzaminy odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem egzaminów – Cennik 2021
 

Jak dokonać zgłoszenia na egzamin?
 

Aby zapisać się na egzamin należy  wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin bezpośrednio do sekretariatu AF w Katowicach bądź przesyłać mailowo na adres: kontakt@afkatowice.com
 

Opłaty za egzaminy prosimy wpłacać na nasze konto bankowe:

Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach
Bank: BNP Paribas
Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 4005 8532

Tytuł wpłaty: nazwisko, imię kandydata, nazwa odpowiedniego egzaminu

Uwaga! Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami