Logo Alliance Française

Certyfikaty językowe j. francuski DELF/DALF Katowice – u nas możesz się uczyć do egzaminu oraz go zdać w tym samym miejscu!

Alliance Française w Katowicach jest jedynym centrum akredytowanym przez CIEP do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych w Metropolii.

Czym są certyfikaty DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF,DALF) ważne są bezterminowo.

Jaki poziom odpowiada DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

DELF = Diplôme d’études en langue française czyli poziomy A1, A2, B1 i B2

DALF = Diplôme Approfondi de Langue Française czyli poziomy C1 i C2

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

DELF Prim:

Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego. Jest dyplomem równo wartym dyplomom ogólnym.

DELF Junior / Scolaire

Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 19 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

DELF Tout Public:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.

Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

Rozumienie ze słuchu,
Rozumienie tekstu pisanego,
Wypowiedź pisemna,
Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Więcej informacji i przykłady na stronie CIEP.

Terminy egzaminów DELF/DALF

W naszym ośrodku egzaminy są organizowane dwa razy do roku. Sesja zimowa odbywa się na przełomie stycznia i lutego, natomiast sesja letnia w czerwcu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów DELF/DALF znajdują się w zakładce Terminy i cennik egzaminów.


Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

Od 2015 roku Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są jedynie na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d’inscription).

Uwaga: Zaświadczenia wydawane są tylko w przypadku egzaminu na poziomie B1, B2, C1, C2. Zaświadczenia wydawane są jedynie osobom, które: kompletują dokumentację zawodową, składają prośbę o stypendium lub wyjeżdżają na studia zagraniczne.

Wyniki będą ogłaszane najpóźniej miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) będą wydawane 3 miesiące po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami